Abans de la creació de la Fundació TMB, tot el material històric es podia veure en un petit hangar proper a la població de La Pobla de Lillet. TMB es va interessar per tot el patrimoni, i es va crear un comitè del qual diversos socis d’ACEMA en van formar part.

Es van realitzar quatre viatges per a veure, anotar, participar i ajudar per tal que tot el material tornés a Barcelona.

Un cop els vehicles van arribar al CON Triangle, es van crear grups de treball per començar a restaurar els vehicles. ACEMA ha participat en algunes d’aquestes restauracions.

Dodge 265

Un cop va ser recuperat, TMB va presentar el Dodge i el va fer participar en diversos actes. Tot i això, entre els assistents es criticava la disparitat dels colors que presentava en comparació amb altres vehicles, i es va animar a Patrimoni a repintar el bus i donar-li un número de calca.

dodge 20 (2)Patrimoni va veure bé la idea i va delegar el projecte en representants d’ACEMA. L’associació va fer els tràmits oportuns, i TMB va donar el vistiplau al projecte.

El pas següent va ser elaborar un esborrany i començar a treballar. Tranvías de Barcelona, entre els anys 20 i 40, només tenia tramvies; els autobusos que circulaven per la ciutat comtal eren de la Compañía General de Autobuses, per la qual cosa es va decidir que el Dodge s’assemblés a un autobús de la CGA.

L’esborrany que es va presentar amb els colors vermell i crema va semblar bé, però s’havia de decidir quin seria el to dels colors. Als vehicles de TB s’usava el famós “vermell Londres”. Per tal que els colors fossin iguals, es va prendre com a referència una maqueta d’un “Regent” londinenc. Ens vam posar en contacte amb un fabricant de pintures, que ens aconseguiria el to exacte.

Vam decidir de canviar la senyalització del darrere, ja que el bus portava els pilots d’un antic Seat 1400, que no s’assemblava en res al material de l’època. Aquests pilots serien proporcionats per ERSA, proveïdor de material elèctric d’automoció de TMB.

La rotulació externa del vehicle (el logotip de la CGA i el rètol de línia) van haver de ser dibuixats i impresos.

Un cop es va acabar la restauració, els mecànics van veure que els frens no responien, per la qual cosa es va elevar el cotxe i es va veure que els frens estaven trencats. Van haver de canviar-se.

Amb això, el vehicle va quedar totalment restaurat. Tant als caps de Patrimoni com als de TMB els va encantar el resultat. El 12 de desembre del 2008, Patrimoni va citar a la plaça Espanya a tots els membres del Comitè per presentar el vehicle.

Com a curiositat, el número de calca adjudicat va ser el 265 ja que cap bus de la CGA el va portar.

 

Chausson 59

Pegaso 6035/A

En aquesta restauració, ACEMA va aportar, a través dels seus socis, les mostres dels colors originals del vehicle, que són els que actualment porta el bus preservat. Els vehicles es van recuperar de la Universitat Autònoma de Barcelona, on van estar prestant serveis transportant universitaris.

Aclo 410

Mercedes-Benz O402

ACEMA va ajudar a TMB en la recuperació d’un autobús midi del model Mercedes-Benz O402, amb carrosseria Castrosua de la sèrie 4100.

Es va realitzar una visita a Fraga que no va tenir èxit. Posteriorment, es van iniciar converses amb l’empresa Font de Ripollet, que va ser qui finalment va aconseguir el vehicle.

Tramvia 58

Tramvia 867

Tramvia PCC 1631