El novembre de 2015, els socis d’ACEMA van visitar les instal·lacions dels Transports d’Oci de Montjuïc, que engloben el Funicular i el Telefèric, sent aquest últim el més utilitzat pels turistes que visiten la muntanya.

Durant aquesta visita, es va poder veure tot el mecanisme que fa moure els dos vehicles que integren el Funicular i el Telefèric, així com la sala de control  i els accessos que existeixen.