ACEMA disposa d'un extens fons documental provinent de documents històrics. Els socis de l'entitat estan digitalitzant-los de forma progressiva.
Aquestes són les categories de les quals estem digitalitzant arxius actualment.